Ceník

   
   

Můžete si vybrat z níže uvedených možností. Každá má své pro a proti - záleží na Vašich prioritách. Vždy získáte Vámi požadovaná data, tj. kontakt list na respondenta s tím, že respondent může být lustrován, kontaktován či přímo historicky obchodován s referencí.

 

 • Vyplněný kontakt list  - získáte od nás kompletní kontaktní formulář respondenta, který žádal na některé z našich webových stránek o půjčku dle Vámi zadaných kritérií. Kontakt list obsahuje Vámi specifikované informace, tj. jméno, adresa, telefon, email, žádost o výši půjčky, IP adresa.

 • Lustrovaný respondent - v tomto případě získáte kontakt list, který byl prověřen v Nebankovni-Registr.cz a v Centrální evidenci exekucí. Touto lustrací odfiltrujeme nechtěné respondenty - kritéria mohou být pozměněna dle Vašeho přání. Více na www.Nebankovni-Registr.cz

  Systém kontroluje více jak 500 komparativních položek např.:

  • dlužnické databáze pojišťoven, ministerstev, komerční dlužnické databáze
  • bydliště na úřadě včetně slovních a číselných přesmyček
  • negativní IP adresy, bydliště, telefonní čísla, emaily
  • dohledání kontaktů Facebook, Twitter, ICQ, Skype
  • historii negativních informací až do roku 1989
  • zobrazení ekonomických vazeb subjektů
  • platnost OP, cestovního pasu
  • Centrální evidence exekucí
  • insolvenční rejstřík aj. 

 • Ověřený respondent - tento typ respondenta byl prolustrován ve výše uvedených registrech + byl telefonicky kontaktován a byly prověřeny jím vyplněné údaje a byl potvrzen zájem o půjčku - lze za mírný příplatek** rovnou provést dotazování dle Vašich kritérií, popř. jej rovnou zanést do Vašeho systému.

 • Historicky obchodovaný klient -  tato skupina klientů je omezená a je odvislá na momentální poptávce po službách a dle preferovaných kritérií respondenta. Jedná se o klienty, kterým jsme již v historii zprostředkovávali půjčku a víme, že jí uhradili a respondent se obrátil na nás s žádostí o půjčku opakovaně. Je to tedy klient opakující svůj nákup + je to klient, který své závazky uhradil.***

 

Ceník

  Vyplněný kontakt list

     180 Kč

  Lustrovaný respondent

     420 Kč

  Ověřený respondent

     480 Kč

  Historicky obchodovaný klient

     750 Kč

 

 

**V případě specifického call skriptu účtujeme příplatek 25 Kč za realizovaný hovor a vyplněná data.

 

***U historicky obchodovaných klientů se cena automaticky ponižuje v případě, že daný respondent byl již jednou zadavateli prodán a to na cenu 280 Kč.

 

Doplňkové služby - prodej databází

Telefonní kontakt list bez segmentace

0,4 Kč / zvonící tel.
Telefonní kontkat list se základní segmentací (muž, žena, lokalita) 0,85 Kč / zvonící tel.
Telefonní kontakt list se specifickou segmentací (finanční příjem, věk, bonita aj.)    
od 1,5 Kč / zvonící tel.  
Databáze emailů
0,1 Kč / email

 

 

 Slevy

Výše slevy je odvislá od

 • délky splupráce
 • výše objednávky - fakturace
 • prvotní uvítací sleva na vyzkoušení produktu.